Uncategorized - תותיז

ייעוץ הנקה של המיילדת באושוויץ

היא יילדה תינוקות בסביבה הדומה ביותר לגיהנום שניתן לתאר ועדין מעולם לא הפסיקה לדאוג לאמהות ולתינוקות. מעולם לא איבדה אם או תינוק לסיבוכי לידה, למרות האמצעים הדלים איתם התמודדה. זה לא פלא שהכנסיה הקתולית העמידה אותה כמועמדת לקדושה.